lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie niekoniecznych. lean materiały szkoleniowe Priorytetowym zadaniem lean managment jest zatem zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w firmie z reguły poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które działania nie przynoszą korzyści dla firmy.